Tam Seramik Kuron

Gülüş Tasarımı

Kuronlar

Kuronlar desteksiz veya hasarlı dişlerin yerine konulan laboratuarında yapılan restorasyonlardır.dişler; çürüme, kırılma, çatlama gibi hasar gördüğünde kuron restorasyona ihtiyaç duyulur. Estetik sebeplerle dişlerin kuronlanması gerekebilir. Bu restorasyonlar çoğunlukla dişi daha kırılgan hale getirdiğinden kanal tedavisinden sonra kullanılır. Kuronlar dişiş kırılmaya karşı korurular.

Dişin özellikle ön dişlere estetik için ¾’nun kuronlandığı restorasyonlardan dişin tüm yüzeylerini kapladığı kuronlara kadar değişiklik gösterir. Altın, bakır, nikel, krom gibi metaller, porselen, metal destekli porselen veya kompozit denen bir çeşit plastikten yapılır.

Restorasyon süreci dişlerin incelenmesi ve röntgen alınmasıyla başlayan çok basamaklı bir süreçtir. Bazı durumlarda kanal tedavisi ilk basamaktır. Hastalıklı veya çürük dişin sinirleri kök kanalından çıkarılarak guta perka denilen dolgu malzemesiyle doldurulur.

İlk muayene ve hazırlık işlemlerinden sonra dişlerin hazırlanması ve ölçü alımı için bir seans; dişlerin yapıştırılması için 2. bir seansa ihtiyaç duyulur. Bu seanslar arası, dişe geçici bir kuron yapılır. Bu kuron yerleştirildikten sonra çok az ve ya hiç rahatsızlık oluşmaması için yerleştirilse de bazı hastalarda sıcak ve soğuğa karşı hassasiyet oluşmaktadır. Başka problemler ortaya çıkarsa, hasta hekimiyle mutlaka konuşmalıdır.

Kuronlar çoğunlukla yapay oldukları anlaşılmayacak derecede renk, şekil, uzunluk açısından komşu doğal dişlere benzerler. Bununla birlikte; düşme, kırılma, gevşeme, çatlama g,b, sorunlar oluştuğunda oluşan hasara göre kuron ağız da tamir edilebilir, tekrar yapıştırılabilir olmalıdır.

Kuronlar, doğal dişler gibi bakıma ihtiyaç duyarlar. Hastalara buz, fındık gibi sert yiyecekler tavsiye edilir. Bu durumlar kurona zarar vererek ömürlerini kısaltmaktadır. Kuronlar dişi çürüklerden, dişeti hastalıklarından ve diğer ağız hastalıklarından korumazlar. Bunun için ağız bakımının özenle yapılması çok önemlidir.

Kuronlar hakkında

Kuron; dişin ağızda görünen kısmına ve dişin üzerini kaplayan restorasyonlara verilen addır. Kuronlar doğal dişin yerine geçen ve ya onun üzerini kaplayan protezlerin ismidir.

Genellikle dişin bütün yüzeylerini kaplar. Hasar görmüş dişin üzerinin kaplamak ve dişi kuvvetlendirmek için kullanılır. Dişteki renklenmeleri, şekil bozukluklarını, komşu dişlerle uyumsuzluklarını gidermek için de kullanılır. Dolgu yapmak için çok büyük olan çürüklerden kırılmış, çatlamış dişlerin restorasyonu veya dişi kırılmaktan korumak için de uygulanır.

Kuronlar bazen kanal tedavisinden sonra uygulanır. Kanal tedavisi sonrası diş daha kırılgan hale geldiğinden dişi başka hasarlardan korur. Bu durumlarda diş siniri kök kanalı içerisinden çıkarılarak kanal guta perka denilen materyal ile doldurulur. Kuron, dişi desteklemeyecek kadar güçsüzse bir post kanal içine yerleştirilebilir.Kuronlar aynı zamanda köprü restorasyonların desteklemek için ve implantın üzerinde kullanılırlar.

Bir diğer diş restorasyonları inley ve onleylerdir. Bu restorasyonlar dişin; çiğneyici yüzeylerinin bir kısmı gibi daha küçük oranda dişi kaplarlar. İnleyler dolgudan biraz daha büyük olan küçük parçalarken; onleyler dişin en az bir tepesini kaplar. Dişin tepe kısımlarını kaplayarak dişe daha iyi destek olurlar. İnley ve onleyler kuronlardan daha konservatif işlemlerdir çünkü daha az diş dokusu kaldırılmaktadır.

Dişin hazırlanması ve yerleştirilmesi için birkaç sefer diş hekimi ziyaret edilmektedir. Kuronlar, diş hekimi tarafından alınan ölçü temel alınarak diş laboratuarlarında yapılır. Birkaç seans ve çoklu çalışma dolgu gibi daha basit restorasyonlara göre daha maliyetlidir.

Kuronların doğal dişler gibi bakıma ihtiyacı vardır. Kuronlar, ağızdaki yeri ve ağız bakımının durumuna göre uzun yıllar ağızda kalabilir.

Kuronların çeşitleri ve farkları

Metal alaşımlar; Nikel, krom gibi temel metallerin birleşimidir. Bu materyallerin kuvveti ve dayanıklılığı altına benzerdir. Fakat metalik gümüş renk hastalar tarafından beğenilmemektedir. Alerjik reaksiyon ve sıcak-soğukta hassasiyete neden olabilmektedir.

Porselen; Porselen, seramik, camsı yapıdan oluşabilen materyallerdir. Bu materyallerin doğal dişlere yakın ışık geçirgenliği ve rengi vardır. Yıpranmaya dirençliyken kırılmaya eğilimli ve eğer porselen yüzeyi pürüzlüyse karşıt dişlerde aşınmaya neden olabilmektedir. Güçlü bir diş oluşturmak için metal restorasyonlarda daha çok doğal diş yüzeyinden almak gerekir.

Metal destekli porselen; Metal alt yapı üzerine porselen kuronlardan oluşur. Bu birleşim güçlü ve dirençliyken porselen pürüzlü kalırsa yakınındaki dişlerde aşınmaya neden olabilmektedir. Porselen biolojik uyumu yüksek bir malzeme olduğundan hem estetik hem de fonksiyon açısından en avantajlı malzemelerden birsisidir. Özellikle arka dişlerin restorasyonlarında daha çok tercih edilir. Ön bölgede estetiğin daha fazla önemli olduğu kısımlarda metalsiz tam seramik kuronlar tercih edilir.

Kompozit; Diş renginde dolgularda kullanılan aynı plastik materyaldir. Bu materyal ucuz ve diş rengi gibidir. Porselenden daha kolay renklenir ve porselen kadar güçlü ve dayanıklı değildir. Onun için günümüzde bu malzeme daha çok geçici kuron materyal olarak kullanılır.

Kuron aşamasından önce

Kuron yapılmadan önce diş hekiminiz hangi kuron tipinin sizin için uygun olduğunu belirlemek için muayene etmelidir. Diş hekimi hastanın sistemik ve dişsel geçmişini bilmelidir. Bazı durumlarda; çürüğün büyüklüğüne bağlı olarak kanal tedavisi gerekebilir. Aynı zamanda dişin pulpası yaralandığında veya enfeksiyon riski varsa kanal tedavisi yapılmalıdır.

Eğer kuronu destekleyecek kadar diş yoksa; bir post yardımıyla temel kurulabilir.

Postlar fiberden veya metalden yapılan kanal tedavisi sonrası içine yerleştirilen millerdir.

Başlangıç muayenesi ve hazırlıklardan sonra 2 veya 3 seans daha gereklidir. Birincisi dişi hazırlamak ve ölçü almak, ikincisi kuronu yapıştırmak için gereklidir.

Gülüş Tasarımı

Kuron aşaması boyunca ve sonrasında

Diş hazırlandıktan sonra, diş hekimi hazırlanmış dişlerin ve komşu dişlerin ölçüsünü alır. Medikal ipler kullanılarak diş etleri uzaklaştırılıp daha doğru ölçü almayı sağlar. Ölçü diş laboratuarına gönderilir, kuron yapılır. Diş hekimi daimi kuron takılana kadar geçici bir kuronu hastaya yerleştirir.Geçici kuronlar önceden hazırlanmış olabilir veya muayenehanede kompozitten hazırlanabilir. Bunlar uzun süre dayanmazken, daimi kuron yapıştırılana kadar dişi korur.

Kuronlar diş laboratuarlarında yapılması 7-10 güne kadar sürebilir. Kuron alındığında, diş hekimi geçici kuronu çıkarır, daimi kuronun uyumuna bakar. Diş hekimi gerekli düzeltmeleri yapar ve geçici yapıştırıcı ile kuronu dişe yapıştırır. Diş hekimi aynı zamanda yeni kuronla hastanın kapanışından emin olur. Kuron rahat ve hastanın isteğine uygunsa, kuron daimi yapıştırılır. Bu başka bir güne bırakılabilir.

Genellikle kuron yapıştırıldıktan sonra çok az veya hiç rahatsızlık olmazken bazı hastalarda sıcak ve soğuğa hassasiyet olabilmektedir. Metal destekli porselen gibi bazı kuronlarda dişeti sınırında karanlık bir çizgi görülebilmektedir. Bu kuronun metal alt yapısının görüntüsüdür. Çoğu durumda gözükmez.

Eğer herhangi ek bir problem oluşursa, ısırırken hassasiyet veya ağrı gibi, hasta diş çözülürken, bazılarında kuronun sökülmesi gerekebilir.

Birkaç basamaktan oluşan kuronun hazırlık aşaması ve yerleştirilmesi birkaç hafta sürebilir. Araştırmacılar bu süreyi kısaltmak için yeni teknikler geliştirmektedir.

Kuronların yararları ve potansiyel eksikleri

Bazı durumlarda, metal destekli porselenlerde porselen metalden ayrılabilir. Porselen tamamen ayrılabilir veya bir kısmı metal üzerinde kalabilir. Bazı durumlarda tekrar yapıştırılabilirken, genellikle yenilenmesi gerekmektedir.

Kuronların altında diş çürüğü oluşabilir. İyi oturmayan kuronlarda gıdalar kuron altına yerleşir veya yapıştırıcı eriyerek kuronun oynamamasına neden olabilir. Hastalar günlük bakımlarını yapmalı( fırçalama ve diş ipi kullanımı), kuron çevresindeki anormallikleri gözlemlemelidirler. Diş çürüğünden kaçınmak için, kuron oynamaya başladığında vakit kaybetmeden diş hekimine gidilmelidir. Dişin kendisinde bir hasar oluşmadan kuron tekrar yapıştırılmalıdır. Diş zarar görmüşse, kuron tam olarak uymayacağından, yeni bir kuron yapılmalıdır.

Sonuç olarak, kuronun materyalindeki değişiklikler (renklenme, aşınma) veya çevrelediği dişteki uygunsuz olmasına neden olur. Hastalar kuronun yenilenmesini isteyebilirler.

Kuronlarla yaşam

Kuronlar, doğal dişlerle aynı bakımı gerektirir. Genel olarak hastaya kuronla sert yiyecekler çiğnemekten, tırnak yeme, diş gıcırdatman kaçınması tavsiye edilir. Bu aktiviteler kuronun hasar görmesine neden olur ve sabitliğini bozmaktadır.

Kuronlar uzun yıllar ağızda kalabilir. ADA’ya ( American Dental Assosation) göre kuronların ömrü 5-8 yıl arasında değişmektedir. Bununla beraber, özenle bakım kuronların uzun yıllar ağızda kalmasını sağlar. Önemli olan nokta, ağızda kuronlar olsun veya olmasın düzenli diş hekimi kontrolü ve temizliği yapılmasıdır. Özenli ağız bakımı çok önemlidir. Kuronlar dişi diş çürüğünden, diş eti hastalıklarından korumuz. Genellikle hastalar doğal dişlere gösterdikleri özeni göstermezken, özellikle diş dişeti hattına özen göstermeleri gerekir. Bu alanda plak ve çürük oluşabilir ve doğal dişlere zarar verebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Neden kurona ihtiyacım var ?

 • Eğer dişte temizlendiğinde kalan dokuya dolgu veya inley yapılamayacak kadar büyük çürük varsa.
 • Dişin büyük bölümü kırıldıysa dolgu ile restore edilemeyecekse.
 • Kayıp dişin yerine implant yapıldıysa, implant üzerine yapılır. Kuron titanyum implant gövdesiyle uyumludur.
 • Kanal tedavisinden sonra kalan diş dokusunu dişi kuvvetlendirmek için ilerde oluşabilecek kırıklara karşı
 • Estetik nedenlerle gülüşü düzeltmek için
 • Diş sıkma, yetersiz beslenme, asit erozyonu sonucu dişlerde oluşan aşınmaya kuron ideal bir çözümdür.

Kuronlar her zaman en iyi çözüm müdür?

Estetik olarak kuronlar ilk çözüm değildir. Çünkü diş hekimi doğal olarak dişleri büyük oranda küçültmektedir. Porselen lamina gibi invasiv işlemler tercih edilebilir. Kuronlar dişi kuvvetlendirmek için kullanılırken, vener ve bonding işlemleri sadece dişin kendisi kadar destek sağlar.

Kuronlar hangi materyallerden yapılır?

Günümüzde diş materyalleri için geniş alternatifler vardır. Altından metal alaşımlı porselenlere kadar birçok malzeme kullanılır. Zamanla metal destekli porselenlerse estetik olmayan karanlık diş eti görüntüsü oluşabilir. Tam porselen b veya seramik kuron kozmetik görüntü için en iyi seçenektir. Porselene kuronların değişik çeşitleri vardır. Kullanılan materyale göre fiyatları değişmektedir.

Kuronların aşamaları nelerdir?

Diş hekimiyle görüşmeden sonra bütün tedavi seçenekleri gözden geçirilerek dişinizi kuronlanması için uygun hale getirir. İlk aşama lokal anestezi altında dişin temizlenmesi, çürük, düzensiz şeklileri frez denilen döner alete takılan aşındırıcılarla temizlenir. Kesilen dişin şekli genellikle koni şeklinde kuronun raht yerleşmesini sağlayacak şeklidedir. Dişin ölçüsü özel bir macunla alınır. Bu ölçü laboratuara gönderilerek, dişin şekline mükemmel uygun kuron hazırlanır. Bu işlemler 7-10 gün sürebilir. Bu süre zarfında diş hekimi hazırlanmış dişinizin üzerine geçici bir kuron yerleştirir Diş hekimi ikinci ziyarette geçici kuron çıkarılır. Kuron dişin üzerine yerleştirilerek tam olarak uyum uymadığı, rengi ve şeklinin uygunluğu kontrol edilir. Kurondan memnun kaldıysanız diş hekiminiz tarafından daimi olarak yapıştırılır.

Kuronun ömrü ne kadardır?

Bu durum dişlerinize ne kadar iyi baktığınıza göre değişir. Kuronlanmış dişler de doğal dişler kadar bakıma gereksinim duyarlar. İyi bir ağız bakımı, düzenli diş hekimi kontrolleri, diş sıkma gibi alışkanlıklardan uzak durma, uygun beslenme, şile kapağı dişinizle açma gibi durumlardan kaçındığımızda 8-10 yıl kadar kullanılabilmektedir.

Maliyeti ne kadardır?

Yapıldığı yere göre 200 YTL’den 2000 YTL’ye kadar değişen maliyeti vardır. Diş hekiminin becerisi, kullanılan materyal, kuronun şekline, hazırlanan diş sayısına göre maliyet değişmektedir.

Diş hekiminizle hangi tedavinin uygun olacağını tartışmak için aşağıdaki sorular size yardımcı olacaktır ;

 • Neden kurona ihtiyacım var ?
 • Ne çeşit bir kuron benim için uygun ?
 • Doğal dişlerimle kuron ne kadar uyumlu olacak ?
 • Kanal tedavisi veya başka bir ön tedavi gerekecek mi ?
 • Doğal dişlerimin ne kadarı kesilecek ?
 • Geçici kuron ne kadar süre ağzımda kalacak ?
 • Diş bakımımda herhangi bir değişiklik yapmam gerekecek mi ?
 • Dişler takıldıktan sonra ne sıklıkla diş hekimine gitmeliyim ?
 • Ne kadar süre ağzımda kalacaklar ?
 • Sağlık sigortam bu tedaviyi karşılıyor mu ?

Tam seramik kuronlar

Doğal dişler ışığı geçirir. Bunun sonucu olarak da dişte derinlik ve canlılık ortaya çıkar. Metal desteksiz porselen kuronların (tam seramik) ışık geçirme özelliklerinden dolayı, derinlik ve canlılıkları daha fazladır böylece doğal dişe en yakın sonuçlar elde edilir.

Gülüş Tasarımı

Metal desteksiz tam seramik kuronlar ve köprüler

Aşırı madde kaybına uğramış dişlerin restorasyonu için yaptığımız kuron veya köprü protezlerini normalde altyapılarını metal olarak imal eder ve üstteki porselenin kırılmamasını sağlarız.

Günümüzde artık metal kullanmadan güçlendirilmiş porselenden üretilen altyapılar metalin yerini tutmaktadır ve biz istisnai durumlar dışında metal alt yapıyı sağlık ve estetik açısından artık seçeneklerimiz arasında daha zor bulundurmaktayız.

Doğal dişler ışığı geçirir. Bunun sonucu olarak da dişte derinlik ve canlılık ortaya çıkar. Metal desteksiz porselen kuronların (tam seramik) ışık geçirme özelliklerinden dolayı, derinlik ve canlılıkları daha fazladır böylece doğal dişe en yakın sonuçlar elde edilir.

Avantajları :

 • Tam seramikler ışığı geçirdiklerinden doğal diş yapısına çok benzer bir estetik oluştururken, çok iyi yapılmış bile olsa metal porselenlerde bir donukluk ve yapaylık vardır. Bu nedenle özellikle ön dişlerde tam seramikler tercih edilmelidir.
 • Metal destekli porselenler bazı ışıklarda (disko,fotoğraf makinası flaşı vb) ağızda yokmuş gibi koyu renk bir boşluk görüntüsü verirler. Tam seramikler ise doğal diş gibi tepki verir ve her türlü ışığı geçirirler.

Metal destekli porselenler mekanik olarak dişe yapıştırılırlar. Tam seramikler ise mekanik ve kimyasal olarak dişe yapıştırılırlar (Adeziv Simantasyon). Bu yüzden metal desteklilere göre tutuculukları çok daha yüksektir. Daha zor düşerler.

 • Alt yapısında metal olmadığı için kuron – diş eti hizasında koyu renk(Mor Renkli) bir çizgi olmaz. Daha estetik bir görüntü sağlanır.
 • Diş eti çekildiğinde, full porselenler estetik görünümlerini korurlarken, metal porselenler diş ile birleştikleri bölgede kötü bir görüntü oluştururlar.
 • Alt yapıda kullanılan bazı metallere karşı (nikel vb.) oluşabilecek allerji riski tam seramiklerde yoktur.

Metal desteksiz köprüler

Güçlendirilmiş porselenin özel makinalarda sıkıştırılması yada freze edilmesi (kesilmesi) ile elde edilir. Özellikle ön dişlerde, ışık geçirgenliğinin çok iyi olmasından dolayı tercih edilir.

Metal desteksiz zirkonyum esaslı köprüler

Bu sistemde alt yapı olarak metal yerine beyaz bir renk olan zirkonyum alaşım kullanılır. Sistemin en büyük avantajı, ulaştığı çok yüksek dayanılılıkla, arka bölgedeki köprülerde tam estetik bir görünüm sağlamaktır.

ZİRKONYUM ÇELİK KADAR SERT, KAR KADAR BEYAZ

Diş hekimliği teknolojisi bugün başarılı ve estetik restoratif çözüm olarak hem ön hem de arka bölgelerdeki dişlerde rahatlıkla kullanılabilen ZİRKONYA esaslı materyali önermektedir; mekanik direnci, biyolojik uyumluluğu ve kırılma direnci ile diğer dental materyaller arasından sıyrılmaktadır. Zirkonya içeren estetik restorasyonların kırılma direnci 900 ile 1400 MPa arasındadır, bu da klasik yöntemlerle kıyaslandığında olağanüstü bir direnç sağlamakta ve yapılan restorasyonların sağlamlığını göstermektedir, bununla beraber geleneksel yöntemlerle yapılan metal seramik restorasyonlara göre çok daha estetik ve sağlıklıdırlar. Işık geçirebilme özellikleri onları metal seramik restorasyonlardan ayıran en büyük farklarıdır. Teknolojinin yardımıyla birlikte CAD sistemlerinin bütün avantajlarından faydalanarak sürekli olarak geliştirilen yazılımlar yardımıyla 3boyutlu tasarımlar yapılmakta ve geliştirilmektedir; bunula beraber insan hatası elimine edilerek kusursuza yakın restorasyonlar üretilmektedir.

Doktora Sor

İletişim için formu için tıklayınız