Diş Eti Estetiği

Diş Eti Estetiği

Diş eti cerrahisi genellikle bir periodontolog – destek kemiği ve diş etini etkileyen durumların teşhis ve tedavisi alanında uzmanlaşmış diş hekimi- tarafından gerçekleştirilir. Operasyondan önce hastanın kapsamlı bir diş temizleme işleminden geçmesi istenebilir.

Neredeyse tüm diş eti düzenlemelerinde, hastanın operasyon sırasında acı ya da ağrı hissetmemesi için diş etlerini uyuşturan lokal anestezi kullanılır.

Diş eti cerrahisini takiben, özel bir dişeti kılıfı diş eti üzerine yerleştirilir ve 10 ila 14 gün boyunca kalır. Bu, hastanın operasyonun ardından daha rahat etmesini sağlamak için, yumuşak dokuları koruyan ve yatıştıran bir bandaj görevi görür. Hastalar ağrıya karşı ilaçlar için reçete ya da iyileşme döneminde enfeksiyonu önlemek için chlorhexidine (antimikrobik ilaç) gibi gargaralar alabilirler.

Diş eti cerrahileri hastalar için büyük riskler taşımaz. İlk başta kanama gerçekleşse de, operasyonu takiben genellikle 24 ile 48 saat arasında kanama durur. Çok nadir vakalarda, enfeksiyon görülür.

Diş eti cerrahisi hakkında

Diş eti cerrahisi diş etini, dişi ve destek kemikleri çevreleyen yumuşak dokuları tedavi etmek için kullanılan pek çok operasyonu içerir. Bu operasyonlar genellikle daha küçük alanda gerçekleştirilen tedavilerden cevap alınamadığı diş eti hastalıklarında kullanılır. Diş eti cerrahisi genellikle bir periodontist – diş eti ile ilgili hastalıkların tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi- tarafından gerçekleştirilir. Pek çok değişik diş eti cerrahisi yöntemi vardır:

Diş eti cerrahisi işleminden önce

İlk muayenede, diş hekimi hastaya hangi diş eti cerrahisinin uygun olduğunu belirlemek için hastanın o an kullandığı ilaçları, diş röntgenlerini de içerecek şekilde medikal ve dental geçmişini inceler. Daha sonra operasyon için bir tarih belirlenir ya da şartlar uygunsa aynı gün tedaviye başlanır.

Hastalardan, işlemden önce kapsamlı bir ağız temizliği istenebilir. Bu tartar kalıntılarını gidermek için diş taşı temizliğini içerebilir. Yapay bir kuron gerektiren dişlere sahip olduklarından kuron uzatma için tarih verilmiş hastaların dişine uzatma işleminden önce geçici kuronlar yerleştirilebilir. Bu hem dişi korumaya hem de diş hekimine uzatma sırasında ne kadar yumuşak-doku ve kemiğin ortadan kaldırılması gerektiği konusunda fikir vermeye yardımcı olur.

Diş eti cerrahisi işlemi sırasında

Hangi tür operasyonun uygulanacağına bağlı olarak basamakların sırası değişkenlik gösterebilir. Hastanın operasyon sırasında acı ya da ağrı duymaması için diş etlerini uyuşturucu lokal anestezi uygulanır. Bazı vakalar da, gingivektomi ve gingivoplasti neşter ile gerçekleştirilir. Dişi çevreleyebilmek için köşeli bıçaklar gibi özel araçlar kullanılır. Elektrocerrahi, lazer cerrahi gibi diğer özel aletler de kullanılır.

Yumuşak-doku ekleme işlemi bir parça yumuşak dokunun donör alanından (ağız tavanı) alınmasını ve alıcı alana (diş eti dokusunun yerleştirileceği yer) taşınmasını içerir. Yumuşak doku eklemeleri diş etinin çekildiği ya da düşük kalitede olduğu yerlere eklenir. Kullanılan yumuşak dokulardan bazıları:

Bağlayıcı-doku eklemeleri : ağzın tavanından bir kat kesilir ve bundan “ağız kapısı” oluşturulur. Alttaki bağlayıcı doku, daha sonra kaldırılır, böylece dokunun sadece dış katmanı bırakılır. Dış katman yerine geri yapıştırılır, kaldırılan doku ise açık kök yüzeyinin çevresindeki diş etinin altına kaydırılarak yerine yapıştırılır. Bu korunmasız diş kökü tedavilerinde kullanılan en yaygın yöntemdir.

Diş eti cerrahisi sırasında, periodonolog dokuyu kemikten ayırabilmek için neşter ya da başka özel araçlar kullanır. Bu periodontologların diş köküne ve dişi destekleyen kemiğe ulaşmasını sağlar. Ardından herhangi iltihaplı bir doku ortadan kaldırılır. Aşındırma işlemi aşırı dental plak ya da tartar görüldüğünde uygulanır. İşlem tamamlandıktan sonra, diş etleri tekrar yerlerine dikilir. Dikişler erimezse daha sonra çıkarılmak zorundadırlar.

Kuron boyu uzatma da iki şeklide uygulanır. Birinci yöntemde uygun aletler vasıtasıyla diş hekimi dişetlerinin de yukarı doğru şekillendirmek istenilen şekli oluşturur, ikinci yöntem ise dişleri diş etinden ayıran bir işlem ile başlar. Ardından, diş eti, diş köklerini ve çevreleyen kemikleri ortaya çıkarmak için arkaya ittirilir. Daha sonra kemik seviyesi dişin daha fazlası açığa çıkarılacak şekilde ayarlanır. Böylece dental restorasyonun (kuron) daha iyi bir şekilde yerleşmesi sağlanır. Yumuşak doku, yerine geri ittirilir. Kuron uzatma tek bir dişte ya da yan yana olan birden fazla dişte uygulanabilir.

Diş Eti Estetiği

Diş eti cerrahisi işleminin ardından

Diş eti cerrahisinin ardından, diş eti üzerine yerleştirilerek bölgeyi sertleştirecek ve koruyacak periodontal kılıf ya da paket, 14 gün süreyle tedavi alanında bırakılır ( Bu her durumda gerekli değildir) . Bu yumuşak dokuyu koruyan ve hastayı daha rahat ettiren bir bandaj görevi görür. Hastalardan baharatlı ve sert yiyeceklerden uzak dururken, yumuşak yiyecekleri tercih etmeleri istenir. Hastalar ağrıya karşı ilaçlar için reçete ya da iyileşme döneminde enfeksiyonu önlemek için diş hekiminin tavsiyesi ile chlorhexidine (bakteriyal ilaç) gibi gargaralar alabilirler.

Periodontal paket çıkarılana kadar hastalar genellikle söz konusu bölgeyi fırçalamama ve diş ipi ile temizlememe konusunda uyarılırlar. Hastalar ağızdaki diğer bölgeleri fırçalamaya ve diş ipi ile temizlemeye devam etmelidirler. Kılıfın kaldırılmasını takiben, yumuşak fırçalama ve diş ipi kullanımına izin verilebilir. Dokular ilk etapta kanayabilir ancak diş etleri bir ay içinde normale dönüp, üç ay içinde tamamıyla iyileşmiş olurlar.

Tütün kullanımı, diş eti cerrahisini takiben tavsiye edilmez. Sigara kullanma ve diğer tütün kullanma şekilleri iyileşme sürecini etkileyebilir, aynı zamanda diğer ağız sağlığı problemlerine yol açabilirler.

Yumuşak doku ekleme işlemi geçiren hastalar damakta dokunun alınmış olduğu donör bölgede, sıcak bir yiyecekten yanmışçasına bir ağrı hissedebilirler. Acı, ağrı kesici ilaçlarla giderilebilir.

Kuron boyu uzatma cerrahisinin ardından yapay kurona ihtiyaç duyan hastalar bitim işlemi için 2 haftaya kadar bekleyebilirler. Bu süreç boyunca ağız hijyenini iyi sağlamak önemlidir.

Diş eti cerrahisinin sonunda enfeksiyon kapan hastalara antibiyotik verilebilir.

Diş eti cerrahisinin olası riskleri

Diş eti cerrahisi hastalar için genellikle çok büyük riskler taşımaz. İlk etapta kanama gerçekleşir ancak, 24 ile 48 saat arasındaki bir sürede kanama durur. Çok nadir durumlarda, enfeksiyon olabilir. Genel olarak, uzun operasyonlar ve sigara kullanan hastalar arasında komplikasyon oluşma ihtimali daha yüksektir.

Gingivektomi, gingivoplasti ve yumuşak doku ekleme işlemleri ile ilişkili çok büyük riskler yoktur. Bazı hastalar estetik görünmesi için yumuşak doku ekleme operasyonlarının ardından diş etlerini yeniden şekillendirmek için gingivoplasti işlemine ihtiyaç duyabilir.

Yumuşak-doku eklenmesi : Damak ya da başka bir doku kaynağından alınan dokunun diş etinin çekilmiş olduğu yerlere eklenmesi işlemidir. Diş eti çekildiği zaman, diş kökü açığa çıkar ve diş sıcak ve soğuğa karşı hassas hale gelir, çürümeye karşı daha açık olur ve göze hoş görünmeyebilir. İşlem aynı zamanda, diş etleri çok ince ya da düşük kalitede olduğundan diş etlerinin gelecekte çekilme riskini daha fazla taşıyan hastalarda da uygulanır. Değişik türlerde yumuşak-doku eklemesi diş eti çekilmesi ya da kemik kaybı ve diş eti hizasının daha eşit görünemsi gibi kozmetik kaygılar gibi sebeplerle gerçekleştirilir.

Kemik eklemeleri kemik bölgesinin yeniden yapılandırılmasına yardımcı olmak için gerçekleştirilebilir. Düzgün bölgede (diş eti dokusunu kemik gelişmesi beklenen alanın dışında tutar) kemik gelişmesini sağlamak için diş eti ve kemik arasına bir malzeme konulur. Bazen kişinin çenesinin bir başka kısmından alınan kemikler, ya da yapay kemik eklenir.

Dişeti operasyonu geçiren hastalar, operasyondan sonra kanama ve şişme yaşayabilirler. Tedavi edilen bölgedeki diş etleri zaman içinde dişlerin sıcak ve soğuğa hassaslaşmasına ve köklerde oyuklar oluşmasına sebep olacak şekilde çekme riskine sahiplerdir. Hastalara hassaslık önleyici diş macunları kullanmaları tavsiye edilir.

Diş eti cerrahisinin ardından aşağıdaki semptomlar görülürse, hastaların acilen diş hekimlerine başvurması gerekir:

 • Diş eti üzerindeki kılıfın gevşemesi ya da yer değiştirmesi
 • Kanamanın durmaması
 • Alt çenedeki ya da boyundaki lenf bezlerinin şişmesi
 • İlaçların kontrol edemediği derecede güçlü ağrı
 • İşlem gören bölgenin şişmesi ya da sıvı salgılaması
 • Olası bir enfeksiyon belirtilerinin (kırmızılık ya da aşırı acı) görülmesi

Diş eti cerrahisi hakkında doktorunuza sorular:

Sorularını önceden hazırlamak hastalar için kendi durumları konusundaki tartışmaların daha anlamlı olmasını sağlar. Hastalar doktorlarına diş eti cerrahisi hakkında şu soruları sormak isteyebilirler :

 • Benim için ne tür diş eti düzenlemesi tavsiye edersiniz? Neden ?
 • Hangi tip yumuşak-doku ekleme işlemi benim için en uygun olanıdır ?
 • Operasyon ile ilgili riskler nelerdir ?
 • Alternatif tedaviler mevcut mu ?
 • Operasyon için nasıl hazırlanmalıyım ?
 • Operasyondan sonra belli yiyeceklerden kaçınmam gerekecek mi ?
 • Rutin ağız hijyenimde, operasyonun ardından ne gibi değişiklikler yapmam gerekecek ?
 • İşlemi takiben çekeceğim acı ve ağrının tahmini süresi ne kadardır ?
 • Bandajım çıkarsa ya da kanama 24 saati aşarsa ne yapmalıyım ?
 • Enfeksiyon olduğunu hangi belirtilerden anlayabilirim ?

Doktora Sor

İletişim için formu için tıklayınız