Porselen Dolgular

Porselen Dolgular

İnley ve onley

İnley ve onley dolgular, kuron gerektirmeyecek kadar kötü durumda olmayan ancak bir dolguyu taşıyacak kadar güçlü de olmayan dişleri takviye eden dolaylı diş tedavileridir. İnley dolgu dişlerin yüzleri arasına çiğneme yüzeyi üzerine yerleştirilir, onley dolgu ise bir ya da daha fazla yüzeyi kaplar. İnley ya da onley dolgu prosedüründen önce, işlem yapılacak alanı uyuşturmak için hastanın ağzına lokal anestezi enjekte edilir. Daha sonra diş çürümesi ya da eski dolgular giderilir ve bölge dolgu yerleştirmeye uygun olduğundan emin olunacak şekilde yeniden şekillendirilir. Bölgenin kalıbı alınır ve kalıp inley ya da onley dolgunun oluşturulacağı diş laboratuvatına gönderilir. Hastanın dişlerine kalıcı dolgusu hazır olana kadar geçici bir inley ya da onley dolgu yerleştirilir. Bütün bu süreç 2 ya da daha fazla seans gerektirir.

Bazen tek bir seansta kalıcı inley ya da onley dolgu yerleştirilebilir. Bu tip durumlarda, onarıcı malzeme hazır dişin içinde şekillendirilir daha sonra çıkarılıp, diş hekiminin muayenehanesindeki özel bir fırın aracılığı ile sertleştirilir. Bu aşamadan sonra dişe yapıştırılır.

İnley ve onley dolgular, diğer dolgulardan daha iyi güç ve dayanıklılık sağlar ve genelde tüm seramik kuronlardan daha ucuzdurlar. İnley ve onley dolgu prosedürleri, hastalar operasyonun hemen ardından bazı küçük acılar ya da rahatsızlıklar duysalar da, genellikle komplikasyon yaşanmadan tamamlanır. Hasta, herhangi bir gevşeklik, çatlama ya da düşme durumunda doktoruna başvurmalıdır.

İnley ya da onley dolgunun olduğu dişler tıpkı doğal diş gibi fırçalamayı, ip ile temizlemeyi ve düzenli muayeneyi içeren ağız hijyenini gerektirir.

İnley & onley dolgular hakkında (porselen dolgular) :

İnley ve onley dolgular dolaylı restorasyon biçimleridir. azı ya da küçük azı dişi normal dolguyu taşıyamayacak kadar zarar görmüşse ancak durum kuron gerektirecek kadar ağır da değilse inley ve onley dolgular kullanılırlar.

İnley ve onley dolgular hastanın ağzının dışında hazırlanırlar ve dişe yapıştırılırlar. İnley ve onley dolgular hazırlanmış dişe bir yap-boz parçası gibi yerleşirler. İnley ve onley dolgular dişin çiğneme yüzeyinde geniş bir alanı yeniden yapılandırmak için kullanılır. Normal dolgular ise diş minesindeki küçük bir boşluğu doldurmak için dizayn edilmiştir. İnley ve onley dolgular dişlerin büyük kısmını kaplayan kuronlar kadar kapsamlı değildir.

İnley dolgu dişlerin yüzleri arasına çiğneme yüzeyi üzerine yerleştirilir, onley dolgu ise bir ya da daha fazla yüzeyi kaplar. Onley dolgular bazen kısmi kuron olarak da adlandırılırlar ve dişin ısırma yüzeyinin yarısından fazlası çürümüş ise ya da tedaviye ihtiyacı varsa kullanılırlar.

İnley ve onley dolguların hazırlanması ve yerleştirilmesi çok adımlı bir süreçtir. Şu adımları içerir :

  • Dişin hazırlanması (herhangi bir çürüğün giderilmesi)
  • Restorasyon için bölgenin kalıbının çıkarılması
  • Özel bir ekipman ile inley ve onley dolguların bir diş laboratuvarında hazırlanması
  • Restorasyonun dişe yapıştırılması

Eğer bir diş hekimi, ofisinde uygun ekipmana sahipse tüm işlem tek bir seansta gerçekleştirilebilir. Ama yine de, daha yaygın olarak tüm tedaviyi tamamlamak iki ya da daha fazla seans gerektirir. Hasta diş laboratuvarından restorasyonun son halinin gelmesini beklerken hazır dişe geçici bir inley ya da onley dolgu yerleştirilir.

Altın, kompozit reçine ve seramik gibi malzemeler inley ve onley dolgu oluşturmada kullanılabilirler. Hangi malzemenin seçileceği, estetik, güçlülük, dayanıklılık ve maliyet gibi değişkenlere göre belirlenir. Bazı maddeler diğerlerine göre daha dayanıklı ve sağlam olduğundan malzeme seçimi restorasyonun ne kadar dayanacağı konusunda büyük önem taşır. İnley ve onley dolguların ne kadar süre dayanacağını belirleyen diğer faktörler arasında tedavi gören dişin dayanıklılığı, restorasyonun üzerindeki çiğneme oranı ve hastanın ağız hijyeni sağlamada ve düzenli olarak diş hekimini ziyaret etmede ne kadar hevesli olduğudur.

Uygulamadan önce, uygulama sırasında, uygulamadan sonra :

Hastalar diş hekimleri tarafından uygulamadan önce verilen talimatlara uymalıdır. Operasyondan önce, hastanın ağzına tedavi edilecek bölgeyi uyuşturmak için lokal anestezi enjekte edilir. Diş hekimi inley ya da onley eklenecek dişteki herhangi bir çürük ya da eski dolguyu yok ederek işleme başlar. Daha iyi yerleştirmeyi garantilemek için dişin yeniden şekillendirilmesi de gerekebilir.

Bir sonraki basamak tedavi edilecek ve onun yanı ile ağız kapandığı zaman örtüştüğü çaprazında yer alan dişlerin kalıbının çıkarılmasıdır. Bu kalıp, onu kalıcı inley ya da onley dolgu üretmede kullanacak bir diş laboratuvarına gönderilir. Hasta muayenehaneyi terk etmeden önce, kalıcı inley ya da onley dolguyu beklerken hazırlanmış dişi korumak için, dişe geçici bir inley yada onley dolgu yerleştirilir.

Hastanın bir sonraki ziyaretinde, diş hekimi geçici inley ya da onley dolguyu çıkarır ve dişi temizler. Daha sonra, kalıcı inley ya da onley dolgu dişe yapıştırılır ve diş cilalanır. Düzgün bir kapanıştan emin olmak için inley ya da onley dolguyu yeniden şekillendirmek gerekli olabilir. Uygulamayı takiben, hastalar bazı küçük acılar ve rahatsızlıklar duyabilirler. Bu acı dozu yüksek bir ağrı kesici ile hafifletilebilir. Ancak, hastalar diş hekimlerine ya da doktorlarına başvurmadan herhangi bir ağrı kesici almamalıdırlar.

İnley ya da onley dolguların olası yarar ve riskleri :

İnley ya da onley dolguların yararları arasında güçleri, dayanıklılıkları ve estetik sayılabilir. inley ya da onley dolgular basit bir dolgu işleminin yetersiz olduğu – dişin çiğneme yüzeyinin bir kısmı ya da hepsinin yeniden yapılandırılmasının gerektiği ancak kuronun henüz gerekli görülmediği durumlarda kullanılırlar. İnley ya da onley dolgular normal dolgulardan daha güçlü ve kalıcıdırlar ancak kuronlar kadar dayanıklı değildirler. Dolgulardan değilse de, tam seramik kuronlardan daha ucuz ve yan dişlere etkisizdirler. Amalgam dolguların en iyi alternatifidir.

Ayrıca, inley ya da onley dolgular dişlerin hassasiyetini ve gücünü, çürümeye karşı direnmesini etkileyerek olan restorasyon büzülmesi riskini de en aza indirirler. Az sayıdaki vakalarda, diş içindeki yerlerine doğru sıkıştırılan kompozit dolgularda küçük bir büzülme görülür. İnley ya da onley dolgular ağzın dışında hazırlandıklarından, oluşacak herhangi bir küçülme ağzın dışındayken gerçekleşir, ve inley ya da onley dolgu yerine yerleştirilirken özel yapıştırıcı telafi edilebilir.

İnley ya da onley dolgu prosedürleri genellikle herhangi bir komplikasyon olmadan gerçekleşir. Fakat hastalar, diş işlemin ardından bir kaç günden daha fazla süreyle hassas kalmaya devam ederse derhal diş hekimlerine başvurmalıdırlar.

İnley ya da onley dolgunun çatlaması ya da düşmesi gibi durumlarda hasta acilen diş hekimine ulaşmalıdır. İnley ya da onley dolgunun olduğu dişler tıpkı doğal diş gibi fırçalamayı, ip ile temizlemeyi ve düzenli muayeneyi içeren ağız hijyenini gerektirir.

İnley ve onley dolgu hakkında doktorunuza sorular :

Sorularını önceden hazırlamak hastalar için kendi durumları konusundaki tartışmaların daha anlamlı olmasını sağlar. Hastalar doktorlarına inley ya da onley dolgular hakkında şu soruları sormak isteyebilirler :

  • İnley ya da onley dolgu için bir aday mıyım? Eğer adaysam, hangi tür ?
  • Bu türün inley ya da onley dolguda kullanılabilecek diğer malzemelere göre avantajları ve riskleri nelerdir ?
  • İşlem tek seansta tamamlanabilecek mi, yoksa tekrar gelmem gerekecek mi ?
  • Kalıcı inley ya da onley dolgunun diş laboratuvarı tarafından hazırlanması ne kadar sürer ?
  • İşlemin ardından ağrı hissedecek miyim? Herhangi bir rahatsızlık halinde tavsiye edebileceğiniz bir ağrı kesici var mı ?
  • İnley ya da onley dolgum gevşerse ne yapmalıyım? Tekrar dişime yapıştırılabilir mi, yoksa başka bir tane mi yaptırmam gerekecek mi ?

Doktora Sor

İletişim için formu için tıklayınız